ΕΝΕΡΤΖΑΙΕΡΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΕΝΕΡΤΖΑΙΕΡΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/6/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Α.Φ.Μ.:099772824
Γ.Ε.ΜΗ.:038435604000
Μ.Α.Ε.:47758/62/Β/00/0321
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Παύλου Μελά
Διεύθυνση:Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 11-Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ
Τηλέφωνο:2310686540